Her er Halds hoved

Topmenu

Lidt om at modtage besøg, når man er på arbejdsophold på Hald

Når man bevilges et arbejdsophold på Hald Hovedgaard, er det med henblik på, at man får arbejdsro og inspiration på Hald.

Udefrakommende gæster vil altid - hvor behagelige, interessante, stille, sympatiske etc. de end måtte være - forstyrre den særegne stemning, der opstår, når forfattere, oversættere og illustratorer mødes på et sted som Hald

Derfor er der ikke mulighed for at modtage gæster, når man er på arbejdsophold i Hovedbygningen på Hald.

Undtagelsen fra denne regel er et kort kaffebesøg og en stille rundvisning af nogle ganske få gæster.

Aftal under alle omstændighed med Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald i hvilket omfang, du har tænkt dig at få besøg.

Ved ophold i Smedehuset eller Kapellet er mulighederne for at få gæster bedre. Ved evt. overnattende gæster skal det aftales på forhånd med Hald.