Her er Halds hoved

Topmenu

Arbejdsophold
på Hald Hovedgaard

Alle danske* forfattere, oversættere og illustratorer, der har udgivet mindst én bog i eget navn**, kan bevilges et gratis arbejdsophold på Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard.

Arbejdsophold tildeles efter ansøgning. Læs under ”ansøgning”, hvad ansøgningen skal indeholde.

Man kan enten søge om arbejdsophold i

Førstegangsansøgere henvises normalt til Hovedbygningen.

”Gengangere” er meget velkomne på Hald Hovedgaard, dog således at den enkelte forfatter, oversætter eller illustrator almindeligvis maksimalt kan være 4 uger på Hald om året.

Arbejdsophold på Hald tildeles helst fra mandag til mandag (el. søndag), da det giver den bedste udnyttelse af pladserne på Hald.

Alle gæster på arbejdsophold på Hald Hovedgaard er på egen kost. I Hovedbygningen laver man sin mad i husets store herregårdskøkken, som man deler med de andre 7 gæster. Kapellet og Smedehuset har eget køkken.

I Hovedbygningen kan man ikke modtage gæster, mens gæstereglerne i Smedehuset og Kapellet er mere liberale.

Ansøgere, der ønsker at medbringe deres (småbørns-)familie, er særligt velkomne i Smedehuset og Kapellet i juni og juli.

Der søges om arbejdsophold på Hald Hovedgaard via et ansøgningskema.


*Nordiske forfattere, som forstår og taler ’skandinavisk’, er på lige fod med danske forfattere velkomne til at søge ophold i Hovedbygningen på Hald.

** dvs. en bog, der er udgivet på et forlag, som er redaktionelt uafhængigt af en. Se evt. også Ansøgning.