Forfattere til workshop om udstillingstekster

Viborg Museum og Hald Hovedgaard søger 8 skønlitterære forfattere til workshop om udstillingstekster.

Peter Seebergs katalogtekst til Brikker af en Verden (1973)

Viborg Museum er i gang med at udvikle nye udstillinger om byens historie.
Projektet er ambitiøst og sigter i mod at folde Viborgs store historie gennem de sidste 1000 år ud for en bred målgruppe.

Indholdet byder på fortællinger om kongemagt, kirkemagt og retsvæsen.
De formidlingsgreb museet primært vil benytte sig af er – udover museumsgenstande  -scenografi, animation, lys og lyd.

Og så er det udstillingstekster!
I arbejdet med udstillingstekster kunne vi godt tænke os at blive klogere på, hvad et samarbejde med en skønlitterær forfatter kunne gøre for museet.
Hvordan kan det litterære sprog supplere udstillingerne og bidrage til gæsternes oplevelse?

For at finde svar på dette spørgsmål inviterer Viborg Museum i samarbejde med Hald Hovedgaard til en workshopdag omkring udstillingstekster og det litterære sprog.  

I mødet mellem museets 8 historiefaglige medarbejdere og de deltagende forfatterne, vil vi prøve at udfordre udstillingstekstformatet og vores egne holdninger til, hvad en udstillingstekst skal og kan.

Workshoppen afholdes torsdag den 20. august 2020

PROGRAM
[10.00] Velkomst, kaffe og ostemad; herunder præsentation af dagen og deltagerne
[10.30] Jeppe Barnwell, Seniorredaktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab:
Peter Seeberg som forfatter og museumsmand
Hvad var Seeberg egentlig hovedsageligt, skønlitterær forfatter eller museumsinspektør – og bør man overhovedet skelne? Jeppe Barnwell vil dele nogle overvejelser om den indflydelse, Seebergs museumsarbejde havde på hans måde at skrive skønlitteratur på, og den indflydelse, hans skønlitteratur havde på hans historiske, arkæologiske og andre museumsrelaterede artikler og bøger
[11.00] Ida Bennicke, ansvarshavende redaktør, Danske Museer:
Ordene om tingene – udstillingstekster i et nyt lys
Museerne vil gerne gøre op med de kedelige, alenlange udstillingstekster, som ingen læser. Men hvilke potentialer og faldgruber vil vi møde, når vi forlader den traditionelle, akademiske form og ’låner’ virkemidler fra for eksempel skønlitteraturen, journalistikken eller filmens verden?
Ida Bennicke præsenterer eksempler på både traditionelle og eksperimenterende udstillingstekster og lægger op til en diskussion af:
Hvad skal en udstillingstekst kunne? Hvordan skal teksten spille sammen med genstande, det fysiske rum mm.?
Og hvordan finder vi balancen mellem fakta og fiktion i ’den litterære udstillingstekst’?

[12.00] Frokost
[13.00] Forfatterne og det litterære sprog – korte bidrag (5 min.) af de 8 deltagende forfattere
[14.00] Workshop 1, herunder kaffe og kage i stuerne [15.30]
[16.00] Workshop 2
[17.30] Opsummering og afrunding
[18.00] Tekster på Hald – tur til fortællebænk og trapper med tekster
[19.00] Afslutningsmiddag

Skønlitterære forfattere med mindst to udgivelser i eget navn kan søge om at deltage i workshoppen.

Send en kort, motiveret ansøgning til pqr@haldhovedgaard.dk inden 23. juni 2020.

Museumsinspektør Rikke Johansen Smidt, Viborg Museum og centerleder Peter Q. Rannes, Hald Hovedgaard vil på baggrund af de indkomne ansøgninger udvælge de 8 deltagende forfattere.

Deltagelsen er gratis, og der ydes tilskud til dokumenterede rejseudgifter på op til 1.000 kr.

Der tilbydes gratis overnatning på Hald Hovedgaard før og/eller efter workshoppen.