Ansøgnings refugieophold mod betaling

Danske forfattere, oversættere* eller illustratorer, der arbejder med skønlitteratur herunder prosa, lyrik, dramatik og børne- og ungdomslitteratur eller almenkulturel faglitteratur, og som har udgivet mindst én bog, som skønnes at henvende sig til læsere uden for forfatterens egen kreds, kan i særlige refugieuger og mod betaling opnå refugieophold i Hovedbygningen på Hald Hovedgaard.

Prisen for et refugiophold mod betaling er pr. 1. januar 2017 2.500 kr. for en uges ophold.

Refugieophold tildeles efter først-til-mølle-princippet. Eventuelle ledige pladser kan efterfølgende og med kort varsel tildeles ansøgere til en reduceret pris.

Der søges vha. et ansøgningsskema, som kan hentes i enten en pdf-version (klik her) eller en wordversion (klik her).

Med ansøgningsskemaet følger et hjælpeark, som skal læses, inden man udfylder ansøgningen.

Det udfyldte ansøgningsskema vedhæftes sammen med den øvrige dokumentation (hvilken angives på ansøgningsskemaet) en e-mail og sendes til mail@haldhovedgaard.dk.

Når ansøgningen er behandlet og man evt. er bevilget et legatophold på Hald, modtager man et officielt svarbrev, som indeholder en række praktiske informationer og et link til refugie­hånd­bogen, som også kan findes her.

 

 

* til og fra dansk.