der er alt, hvad man har brug for, ikke mere, ikke mindre

“Jeg følte det næsten rørende at mærke, hvor præcist rammerne er indrettet til, at man kan have en koncentreret arbejdsuge: Der er alt, hvad man har brug for, ikke mere, ikke mindre.

Jeg arbejdede så effektivt og fokuseret og blev færdig med første gennemskrivning af oversættelsen. Det, jeg nåede på den lille uge, ville have taget mig to-tre uger hjemme.”

Oversætter, førstegangsbesøgende, efteråret 2020