For det tredje – stedet forpligter

“For det først er samværet med de andre refugiegæster på Hald et kærkomment indspark, såvel socialt som fagligt. De kollegiale samtaler inspirerer og arbejdskoncentrationen smitter.
For det andet giver omgivelserne; den smukke natur og de fine gamle rum på Hald både ro og inspiration. Det er som om, der er en vis tyngde, en langsomhed i de gamle mure, som synker ind i sjælen og forplanter sig som arbejdsro og fordybelse.
For det tredje – og måske som en konsekvens af de første to nævnte årsager – så er det som om stedet forpligter til en vis arbejdsmæssig seriøsitet. Når du er trådt ind i den ramme, der er skriverefugiet, så er du der for at skrive. For at tage dig selv og dit projekt alvorligt. For at arbejde. Og det virker.”

Forfatter og illustrator, førstegangsbesøgende, oktober 2019