Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald – helt kort

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter (Den Selvejende Institution Hald) er etableret i 1975/2000 og ledes af en bestyrelse bestående af 6 personer, som er repræsentanter for Viborg Kommune og en række danske forfatter- og oversætterorganisationer.

Oversætter Morten Visby er formand for bestyrelsen.

Centerleder: Cand. mag. Thomas Rafn.

Det Danske Forfatter- og Oversætter drives med støtte fra Kulturministeriet (via Finansloven) og fra Viborg Kommune. Dertil bidrager en del kursusvirksomhed til den økonomiske drift.

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter, der bor til leje i den statsejede herregård Hald Hovedgaard, tilbyder etablerede danske forfattere, oversættere og illustratorer gratis legatophold på Hald Hovedgaard i enten Hovedbygningen (kun visse perioder af året), Kapellet eller Smedehuset.

På årsbasis tildeles forfattere, oversætter eller illustratorer ca. 270 legatophold på Hald Hovedgaard.

Legatophold på Hald Hovedgaard søges via et ansøgningsskema.