Hele Halds bestyrelse

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter har pr. 1. januar 2022 fået ny bestyrelse.

I perioden 2022-2025 har bestyrelsen således følgende medlemmer:

Morten Visby, udpeget af Viborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen som formand for bestyrelsen – mortenvisby@hotmail.com.
Britta Thuun-Petersen, udpeget af Viborg Kommune – brt@viborg.dk
Christian Lützen, udpeget af Viborg Kommune
Charlotte Inuk, indstillet af Danske Skønlitterære Forfattere  
Lotte Thrane, indstillet af Dansk Forfatterforening – lotthran@hum.ku.dk
Juliane Wammen, indstillet af Dansk Oversætterforbund

Skovrider Peter Brostrøm, Naturstyrelsen Kronjylland, og kulturdirektør Lars Stentoft, Viborg Kommune, er tilforordnet bestyrelsen, begge uden stemmeret.

Bestyrelsen er sammensat i overensstemmelse med Det Danske Forfatter- og oversættercenters vedtægter som ses her: http://haldhovedgaard.dk/om-hald-hovedgaard/vedtaegter