Hele Halds bestyrelse

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter har pr. 1. januar 2018 fået ny bestyrelse.

I perioden 2018-2021 har bestyrelsen således følgende medlemmer:

Pia Juul, bestyrelsesformand, udpeget af Viborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen
Anja Bonde Fløjborg, udpeget af Viborg Kommune
Britta Thuun-Petersen, udpeget af Viborg Kommune
Erik Kock, indstillet af Danske Skønlitterære Forfattere
Lotte Thrane, indstillet af Dansk Forfatterforening
Morten Visby, indstillet af Dansk Oversætterforbund. Konstitueret som næstformand for bestyrelsen.

Skovrider Peter Brostrøm, Naturstyrelsen Kronjylland, og kulturdirektør Lars Stentoft, Viborg Kommune, er tilforordnet bestyrelsen, begge uden stemmeret.

Bestyrelsen er sammensat i overensstemmelse med Det Danske Forfatter- og oversættercenters vedtægter som ses her: http://haldhovedgaard.dk/om-hald-hovedgaard/vedtaegter