Hele Halds bestyrelse

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter har pr. 1. januar 2018 fået ny bestyrelse.

I perioden 2018-2021 har bestyrelsen således følgende medlemmer:

Morten Visby, indstillet af Dansk Oversætterforbund. Konstitueret som næstformand for bestyrelsen – mortenvisby@hotmail.com.
På et bestyrelsesmøde afholdt den 30. november 2020 blev Morten Visby konstitueret som bestyrelsesformand.
Anja Bonde Fløjborg, udpeget af Viborg Kommune
Britta Thuun-Petersen, udpeget af Viborg Kommune – brt@viborg.dk
Erik Kock, indstillet af Danske Skønlitterære Forfattere – erikkock@gmail.com
Lotte Thrane, indstillet af Dansk Forfatterforening – lotthran@hum.ku.dk

Forfatteren Pia Juul blev ved periodens start udpeget af Viborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen som bestyrelsesformand. Pia Juul afgik ved døden den 30. september 2020. Se evt.  også: http://haldhovedgaard.dk/pia-juul/

Skovrider Peter Brostrøm, Naturstyrelsen Kronjylland, og kulturdirektør Lars Stentoft, Viborg Kommune, er tilforordnet bestyrelsen, begge uden stemmeret.

Bestyrelsen er sammensat i overensstemmelse med Det Danske Forfatter- og oversættercenters vedtægter som ses her: http://haldhovedgaard.dk/om-hald-hovedgaard/vedtaegter