Hele Halds bestyrelse

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard har den 6. marts 2014 holdt konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er i perioden 2014-2017 sammen sat således:

  • Oversætter, forfatter Niels Brunse, udpeget af Viborg Kommunes Kulturudvalg
  • Byrådsmedlem Åse Kubel Høeg, udpeget fra Viborg Byråds midte
  • Lars Munkøe, udpeget af Viborg Kommunes Kulturudvalg
  • Oversætter Morten Visby, udpget af Dansk Oversætterforbund (DOF)
  • Forfatter Flemming Madsen Poulsen, udpeget af Dansk Forfatterforening
  • Forfatter Knud Steffen Nielsen, udpeget af Arkiv for Ny Litteratur/Arena, Forfatternes Forlag
  • Forfatter Thøger Jensen, udpeget af Danske Skønlitterære Forfattere

Tilforordnet bestyrelsen er skovrider v. Naturstyrelsen, Kronjylland, Peter Brostrøm, og kulturdirektør Lars Stentoft v. Viborg Kommune.

På mødet blev Niels Brunse – som i den forrige periode – konstitueret som bestyrelsesformand, mens Knud Steffen Nielsen også blev genvalgt til næstformand.

Det Danske Forfatter- og Oversættercenters vedtægter findes her.