Hele Halds bestyrelse

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter har pr. 1. januar 2018 fået ny bestyrelse.

I perioden 2018-2021 har bestyrelsen således følgende medlemmer:

Pia Juul, bestyrelsesformand, udpeget af Viborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen – formanden@haldhovedgaard.dk
Anja Bonde Fløjborg, udpeget af Viborg Kommune
Britta Thuun-Petersen, udpeget af Viborg Kommune – brt@viborg.dk
Erik Kock, indstillet af Danske Skønlitterære Forfattere – erikkock@gmail.com
Lotte Thrane, indstillet af Dansk Forfatterforening – lotthran@hum.ku.dk
Morten Visby, indstillet af Dansk Oversætterforbund. Konstitueret som næstformand for bestyrelsen – mortenvisby@hotmail.com

Skovrider Peter Brostrøm, Naturstyrelsen Kronjylland, og kulturdirektør Lars Stentoft, Viborg Kommune, er tilforordnet bestyrelsen, begge uden stemmeret.

Bestyrelsen er sammensat i overensstemmelse med Det Danske Forfatter- og oversættercenters vedtægter som ses her: http://haldhovedgaard.dk/om-hald-hovedgaard/vedtaegter