Om Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard, der ejes af Staten (v. Naturstyrelsen, Kronjylland), blev fra 1974 drevet af Den Selvejende Institution Hald med det overordnede formål at sikre den fredede hovedgård som et “folkeligt, pædagogisk og kulturelt samlingssted”.

Uformelt har Hald Hovedgaard, som i samme periode også har været hjemsted for Arkiv for Ny Litteratur og Arena, Forfatternes Forlag, med skiftende intensitet været et litterært samlingssted lige siden.

Fra efteråret 1998 kunne oversættere og forfattere (i den rækkefølge) i Oversættercentret på Halds regi i perioder bo og arbejde vederlagsfrit på Hald Hovedgaard.

Pr. 1. januar 2002 fik Den selvejende institution Hald, nu under navnet Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald, nye vedtægter, der mere målrettet stillede Hald Hovedgaard til rådighed for det danske litterære miljø.

Siden har Hald Hovedgaard hvert år haft besøg af et voksende antal etablerede forfattere, oversættere og illustratorer, som efter ansøgning bevilges legatophold af oftest 1-2 ugers varighed. I de seneste år har mere end 200 litterære gæster årligt fundet vej til Hald Hovedgaard.

De bøger, som er resultat af et legatophold på Hald Hovedgaard kaldes Hald-skrevne bøger, og de kan ses her: http://u1dib8v.nixweb22.dandomain.dk/hald-skrevne-boeger/

En 15 år gammel tradition byder, at refugiegæsterne bliver polaroidfotograferet ifm. med refugieophold på Hald Hovedgaard. Polaroid-billederne ses her: http://u1dib8v.nixweb22.dandomain.dk/polarioder