Om litterært legatophold på Hald

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter er et litterært arbejdsrefugium, der tilbyder etablerede danske (og dansktalende*) forfattere, oversættere** og illustratorer legatophold på Hald Hovedgaard.

For at opnå legatophold på Hald Hovedgaard skal man almindeligvis have udgivet mindst én bog på et forlag, som man er redaktionelt og økonomisk uafhængig af. Læs mere om ansøgning om legatophold og find link til ansøgningsskema her.

Derudover gælder det at:

  • ansøgeren skal som forfatter, oversætter eller illustrator arbejde med skønlitteratur herunder prosa, lyrik, dramatik og børne- og ungdomslitteratur eller almenkulturel faglitteratur
  • ansøgeren skal søge på et konkret, nærmere beskrevet projekt
  • ansøgning om ophold sker via et ansøgningsskema
  • arbejdsopholdet er på ugebasis (mandag til søndag/mandag)
  • man er på egen kost ifm. arbejdsopholdet

Hald Hovedgaard er almindeligvis bemandet med personale på hverdage i 9-15. Personalet kan være behjælpeligt med forskellige praktiske anvisninger og kan fx hjælpe med tilkobling til wifi, udprintning mm.

For at blive bevilget et legatophold på Hald Hovedgaard er det en forudsætning, at man i forbindelse med legatholdet kan klare sig selv, både praktisk og i øvrigt.

Alle refugiegæster er på Hald for at få arbejdsro og for at kunne fordybe sig, og selvom den sociale side af et refugieophold også kan være vigtigt, vil den enkelte gæsts afhængighed af at kunne få hjælp af de øvrige refugiegæster kunne virke som en forstyrrende adfærd.


*Nordiske forfattere, som forstår og taler ’skandinavisk’, er på lige fod med danske forfattere velkomne til at søge legatophold i Hovedbygningen på Hald.

** til og fra dansk.