Om litterært arbejdsophold på Hald

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter er et litterært arbejdsrefugium, der tilbyder danske* forfattere, oversættere og illustratorer arbejdsophold på Hald Hovedgaard.

Der kan søges om to slags litterært arbejdsophold på Hald Hovedgaard:

  • legatophold
  • arbejdsophold mod betaling

Fælles for begge slags arbejdsophold er at:

  • ansøgeren skal som forfatter, oversætter eller illustrator arbejde med skønlitteratur herunder prosa, lyrik, dramatik og børne- og ungdomslitteratur eller almenkulturel faglitteratur og have udgivet mindst én bog
  • ansøgeren skal søge på et konkret, nærmere beskrevet projekt
  • ansøgning om ophold sker via et ansøgningsskema
  • arbejdsopholdet er på ugebasis (mandag til søndag/mandag)
  • man er på egen kost ifm. arbejdsopholdet

For at opnå legatophold skal man almindeligvis have udgivet mindst én bog på et forlag, som man er redaktionelt og økonomisk uafhængig af. Læs mere om ansøgning om legatophold her.

For at opnå arbejdsophold mod betaling skal man have udgivet mindst én bog, som skønnes at henvende sig til læsere uden for forfatterens egen kreds. Læs mere om ansøgning om arbejdsophold mod betaling her.

 

*Nordiske forfattere, som forstår og taler ’skandinavisk’, er på lige fod med danske forfattere velkomne til at søge legatophold i Hovedbygningen på Hald.