Om litterært legatophold på Hald

Det Danske Forfatter- og Oversættercenter er et litterært arbejdsrefugium, der tilbyder danske (og dansktalende*) forfattere, oversættere** og illustratorer legatophold på Hald Hovedgaard.

For at opnå legatophold på Hald Hovedgaard skal man almindeligvis have udgivet mindst én bog på et forlag, som man er redaktionelt og økonomisk uafhængig af. Læs mere om ansøgning om legatophold og find link til ansøgningsskema her.

Derudover gælder det at:

  • ansøgeren skal som forfatter, oversætter eller illustrator arbejde med skønlitteratur herunder prosa, lyrik, dramatik og børne- og ungdomslitteratur eller almenkulturel faglitteratur
  • ansøgeren skal søge på et konkret, nærmere beskrevet projekt
  • ansøgning om ophold sker via et ansøgningsskema
  • arbejdsopholdet er på ugebasis (mandag til søndag/mandag)
  • man er på egen kost ifm. arbejdsopholdet

*Nordiske forfattere, som forstår og taler ’skandinavisk’, er på lige fod med danske forfattere velkomne til at søge legatophold i Hovedbygningen på Hald.

** til og fra dansk.