Hald i coronaens tid

Den covid-19 pandemi har vendt rundt på alting. Også på Hald Hovedgaard.

Først aflystes det ene store weekendkursus, så det andet. Så røg der et par dagsmøder. Og det var ærgerligt alt sammen. Der var jo sådan set købt ind til forplejningen og redt senge til det første kursus.

Efter nedlukningen af landet i midten af marts var det indlysende at forårsrefugiet i Hovedbygningen, hvor 8 personer på ugebasis bor dør om dør og deler det fælles – men store – herregårdskøkken, ikke kunne gennemføres.

Nu sidst har vi valgt at aflyse “Bøger på Hald” den 23. maj 2020. Et arrangement, hvor man ikke ved, hvor mange der deltager, passer vist ikke til coronaens tid.

Fra begyndelsen af juni er der atter åbent for refugiegæster i Hovedbygningen på Hald Hovedgaard. Ansøgerne tror på, at det kan lade gøre at komme til Hald da, og flere af sommerrefugieugerne er allerede fuldbookede.

Vi tror også på, at det kan lade sig gøre.