Pressemeddelelse

Centerleder fejrer 25-års jubilæum 1. marts 2023.

Da cand.mag. Peter Q. Rannes i 1998 blev ansat på Hald Hovedgaard, var hans hovedopgave at etablere et dansk forfatter- og oversættercenter på den gamle statsejede herregård. Med nu mere end 250 forfatter- og oversætterbesøg om året er opgaven løst.

”Centerleder ved et tilfælde” var overskriften, da Magisterbladet i 2008 bragte en artikel om ”magisterprofilen” Peter Q. Rannes. Det lå da heller ikke i kortene, da han blev mat.-fys. student fra Vesthimmerlands Gymnasium i 1981, at han skulle ende med at blive kandidat i litteraturhistorie og arabisk ved Aarhus Universitet (1983-92).

Et job som informationsmedarbejder (1993-96) ved Dansk Litteraturinformationscenter, Kulturministeriets organ for udbredelse af dansk litteratur i udlandet, bragte ham i kontakt med mange danske forfattere og oversættere. Erfaringen derfra tog han med sig, da længslen efter Jylland ansporede ham og hans hustru Gitte til med 3 små børn at flytte til Ulbjerg nord for Viborg i 1996.

Da der i en projektorganisation vedr. etableringen af et forfatter- og oversættercenter på Hald Hovedgaard, var brug for en projektmedarbejder, blev han tilknyttet denne i en deltidsstilling.

Pr. 1. marts 1998 ønskede bestyrelsen for Den selvejende Institution Hald at igangsætte etableringen af Det Danske Forfatter- og Oversættercenter og ansatte Peter Q. Rannes som centerleder. Den praktiske hverdag på Hald Hovedgaard var i første omgang videreførelsen af den kursusvirksomhed, som på det tidspunkt holdt økonomien sammen.

Mens der i bestyrelsesregi blev arbejdet på at få aftalt et kulturministerbesøg på Hald og på den måde gøre centret til et nationalt anliggende, udviste Peter Q. Rannes’ en mere praktisk tilgang til problematikken omkring etableringen af et forfatter- og oversættercenter. ”Kapellet”, en kunstnerlejlighed, der i nordisk regi tilbød nordiske billedkunstnere refugieophold på Hald, blev straks pillet ud af programmet og slået op som forfatter- og oversætterbolig.

På samme måde blev der skabt plads i Hald Hovedgaards ellers fyldte kursuskalender således, at der i 2000, først i Påsken og siden i sommerperioden, kunne udbydes refugieophold i Hovedbygningen for op til 8 personer. Et tilbud som de danske forfattere og oversættere, i første omgang tog nølende imod, men hurtigt lærte at sætte pris på.

Det var en stor lettelse for Peter Q. Rannes, da Det Danske Forfatter- og Oversættercenter i november 2000 kom på finansloven: sammen med støtte fra Viborg Amt og Viborg kommune var institutionens økonomi umiddelbart sikret.

I forfatter- og oversættercentrets første år, hvor refugiedelen ikke fyldte så meget, blev der søsat en række litterære aktiviteter, og her kom Peter Q. Rannes opfindsomhed i spil i mange sammenhænge; det blev til 29 litterære folkekøkkener på Hald (2003-2011), 13 ombæringer af St. Bogdag på Hald, en årligt tilbagevendende udendørs litteraturfestival (2003-2015) og en række andre mere eller mindre skæve litteraturarrangementer.

Jobbet som leder af Det Danske Forfatter- og Oversættercenter gav henad vejen Peter Q. Rannes en række tillidsposter: bl.a. som medstifter af Samrådet af litterære selskaber i Danmark (1999-2017), medredaktør af Bogens Verden – tidsskrift for litteratur og kultur (2003-2011), medlem af Advisory Board for udvikling af en forfatteruddannelse i Faculty of Art, Media and Design i VIA University (2008-2009), arbejdsgruppemedlem, siden bestyrelsesmedlem i og – i en periode bestyrelsesformand for – Foreningen De fem Halder (fra 2008), medlem af Advisory Board for Aarhus Litteraturcenter (fra 2012), samt medlem af bestyrelsen for Johannes V. og Thit Jensen Museet (fra 2019).

I perioden 2017-22 var arbejdslivet på Hald også præget af det store De fem Halder-projekt, hvor Peter Q. Rannes har været en del af bygherregruppen bag projektet med månedlige, ofte daglange møder, ligesom han også var med i styregruppen vedr. De fem Halder (2018-2022).

I dag, hvor refugiefunktionen med mere end 250 årlige legatophold i Hovedbygningen, Kapellet og Smedehuset, udgør centrets hovedopgave, er det fortsat centerleder Peter Q. Rannes, der står for den første kontakt med potentielle legatopholdsansøgere og siden behandler de indkomne ansøgninger.

Når nye refugiegæster ankommer til Hald, er det lige så gerne ham som kollegaerne Gitte og Joan, der viser gæsterne på plads.

En anden arbejdsopgave, der er vokset med årene, og det især indenfor de seneste år, hvor projektet De fem Halder har givet fornyet interesse for Hald Hovedgaard, er at fortælle større eller mindre grupper om Hald Hovedgaard. På 10 minutter – eller 2 timer – fortæller han gerne om hele Hald Hovedgaards historie, om forfatter- og oversættercentret eller om hvordan godsejersønnen Thomas Arkner født på Hald i 1938 sidenhen blev drug-dealer for bandet Rolling Stones.

Peter Q. Rannes er 60 år og kommer fra Farsø. Han bor i dag i bestyrerboligen på Hald Hovedgaard med sin hustru Gitte, som er kogekone på Hald Hovedgaard. Deres 3 store børn, der er opvokset på Hald, bor nu i hvert sit hjørne af landet. I weekenderne istandsætter han ”aftægtsboligen” Elfridas Hus, der ligger uden for Nibe: den øvrige fritid går med at lytte til sine ca. 3.000 vinylplader, rode med højttalere og læse bøger af Johannes V. Jensen.

 Jubilæet fejres på dagen, den 1. marts 2023, med en reception på Hald Hovedgaard.

Se invitationen her