Hald og traditionerne

I de fleste uger med refugiegæster i Hovedbygningen inviteres der en eftermiddag sidst på ugen til kaffe og kage og … polaroidfotografering. Kogekone mm. på Hald Gitte bager én eller to slags kager til lejligheden, og der dækkes op i spisestuen. Alle er inviteret, også dem i Smedehuset og Kapellet, og de allerfleste deltager, selv om de ikke er meget for at blive fotograferet. Men kage lokker jo altid.

Kaffe og kage og … polaroidfotografering er faktisk det eneste fællesarrangement for refugiegæsterne, som institutionen Det Danske Forfatter- og Oversættercenter står for. Det hænder til gengæld jævnligt, at gæsterne selv tager initiativ til arrangere fællesaktiviteter: det kan være badetur til søen, fællesspisning og aftenoplæsning i pejsestuen.

Der er taget polaroidfotografier af refugiegæster på Hald siden 2003.

Se billederne her.