Halds kvaliteter og kerneværdier

Skriver man f.eks. altid godt iført en khakiskjorte?

Hvor skriver man godt?

Ja, det burde vi vide på Det Danske Forfatter- og Oversættercenter, som snart i et kvart århundrede har tilbudt danske forfattere (og oversættere og illustratorer) legatophold på Hald Hovedgaard; mere end 4.300 gange har vi besvaret ansøgninger om legatophold med et ”Tak for ansøgningen om legatophold på Hald Hovedgaard, som hermed er imødekommet.”

Vi har prøvet at fremvise og pin-pointe det særlige, som et refugiested som Hald Hovedgaard kan tilbyde, ved at plukke gode, beskrivende sekvenser ud i de rapporter, som refugiegæsterne sendte os efter deres ophold på Hald. Det blev til ”Skriverefugiets DNA”, som findes på hjemmesiden her.

For nu at blive endnu klogere på Halds kvaliteter og kerneværdier laver vi her i eftersommeren en brugerundersøgelser, hvor vi spørger sommerens refugiegæster ind til de forskellige sider af skriverefugiet; de fysiske rammer, det sociale og kollegiale, Hald som både et litterært arbejds- og fristed og betydningen af at forfatter- og oversættercentret ligger hvor det gør.

Det bliver spændende en gang i løbet af august 2022, at samle op på tilbagemeldingerne og se, hvad brugerne mener er Halds kvaliteter og kerneværdier.

1 comment for “Halds kvaliteter og kerneværdier

Comments are closed.