Hald Hovedgaards mange sider

Refugiegæsterne stiller (næsten) hver gang de besøger Hald op til polaroidfotografering.

.
Der er “Viborg Skriver“, og der er Foreningen De fem Halders Julestue på Hald. Og så er der det store De Fem Halder-projekt, som sætter sit aftryk på omgivelserne rundt om Hald Hovedgaard i disse måneder. Der er også travle kursusdage,hvor kursusgrupper med deltagere fra hele landet nyder den særegne ro og de atmosfærefyldt omgivelser (og kogekone Gittes gode mad) på Hald Hovedgaard.

Men først og fremmest er Hald Hovedgaard jo det Danske Forfatter- og Oversættercenter, hvortil danske forfattere, oversættere og illustratorer ca. 240 gange om året bevilges et legatophold enten i Hovedbygningen, i de fire årlige perioder, hvor der er åbent der, eller i Smedehuset eller Kapellet.

De litterære refugiegæster er almindeligvis på Hald Hovedgaard i en eller to uger (i snit godt 9 dage), og når de ikke sidder og arbejder på deres værelser (eller i Tårnbiblioteket eller i en af Stuerne eller – i godt sommervejr – udenfor på plænen) mødes de over aviserne, en kop kaffe eller madlavning i herregårdskøkkenet.

Bøgerne, som i den sidste ende kommer ud af et legatophold, kalder vi for Haldskrevne bøger. Se dem her: www.haldskrevne.dk