Hald i Coronaens tid, fortsat

Corona-pandemien er ikke gået væk, tværtimod. De forskellige grader af nedlukning har ramt mange. På Hald er vi glade for, at det hele sommeren og nu den første del af efteråret har været muligt at gøre det, som er vores hovedopgave; at give arbejdsro og – koncentration til forfattere, oversættere og illustratorer.

Med de forholdsregler, som vi satte op i forsommeren og som bl.a. betød at der til det enkelte værelse i Hovedbygningen knytter sig et bestemte bad/toiletrum, har vi kunne opretholde kapaciteten på 8 personer i Hovedbygningen.

Det skærpede forsamlingsforbud pr. 26. oktober 2020 (nu højest 10 personer) får umiddelbart ikke nogen betydning for refugiehverdagen på Hald Hovedgaard. Blot indstiller vi til at de 8 personer i Hovedbygningen ikke forsamler sig – inde eller ude – med de 2-3 personer, der bor i Kapellet og Smedehuset.

Læs vores opdaterede coronaforholdsregler her: http://haldhovedgaard.dk/refugium-i-hovedbygningen-og-covid-19-forholdsregler