Refugium i Hovedbygningen – Covid-19 forholdsregler

Refugium i Hovedbygningen i coronaens tid
Husk nu – hold afstand!

[version 3.0, 15. december 2020]

Otte personer på legatophold bor i refugieperioderne dør-om-dør i Hovedbygningen på Hald Hovedgaard.

Derudover har Halds personale, en 3-4 personer, deres daglige gang i huset.

Gæster i Smedehuset og Kapellet har også adgang til Hovedbygningen, når de f.eks. skal printe eller kigge i dagens aviser (omend de ifm. nedlukningen vil blive opfordret til at minimere deres gang i Hovedbygningen).

Men huset er stort, så der er god plads til at følge de råd og anbefalinger, som myndighederne har udstukket.

Her er Halds egne Covis-19 anbefalinger mm. ifm. refugieophold i Hovedbygningen i sommerperioden.

KOM KUN TIL HALD

 • hvis du ikke har været syg (tør hoste, feber, vejrtrækningsproblemer, hovedpine muskelømhed, ondt i halsen) de seneste 48 timer før ankomsten
 • hvis du ikke har været i udlandet de seneste 14 dage og derfor bør være i karantæne (jf. Udenrigsministeriets anbefalinger).
 • hvis du er tryg ved de tiltag og forholdsregler, vi opstiller nedenfor

DETTE GØR VI PÅ HALD:

 • ekstra hygiejnemæssige foranstaltninger mhp. rengøring af kontaktpunkter og –flader rundt i huset på flest mulige hverdage
 • sætter håndsprit frem i køkkenet
 • knytter de enkelte bad- og toiletrum til bestemte værelser, så der højst er 2 gæster til hvert.
 • opfordrer til at nedenstående anbefalinger følges

GENERELLE OPFORDRINGER TIL REFUGIEGÆSTERNE:

 • sørg for at der på noget tidspunkt ikke er mere end 10 personer i noget rum på Hald Hovedgaard
 • hold afstand og begræns de fælles kontaktflader
 • host og nys i ærmet, ikke i hænderne
 • vask hænder tit og/eller brug håndsprit (medbring selv en flaske til brug på dit værelse og til at have med dig rundt i huset)
 • betjen så vidt det er dørhåndtag og kontakter med albuen eller underarmen – ikke hænderne!
 • der vil blive lavet en dukseordning mph. at refugiegæsterne på skift har ansvar for at aftørre kontaktpunkter og -flader, når Halds personale ikke er på arbejde.

I forbindelse med brug af de fælles køkkenfaciliteter skal der tages særlige hensyn:

 • vi opfordrer til at højst 4 personer af gangen benytter køkkenet i Hovedbygningen: sæt dig evt. ind i Spisestuen eller Havestuen med din mad, når den er tilberedt og giv således plads til en anden gæst i køkkenet
 • tag gerne service mm. fra som kun du benytter (stil det ved din madkurv)
 • vær særlig opmærksom på rengøring af service, bestik mm. efter brug – vask op i balje med sulfo og varmt vand og tør af med det samme
 • der vil blive lavet en dukseordning og en kontaktpunktsliste mph. at refugiegæsterne på skift har ansvar for at aftørre kontaktpunkter og -flader i køkkenet, når Halds personale ikke er på arbejde.

Endvidere

Halds i forvejen strikse gæstepolitik er i corona-tiden også strammet op. Tidligere har vi tilladt “et kort kaffebesøg og en stille rundvisning af nogle få gæster” udefra. Nu henviser vi gæster til en rundvisning – og evt. kaffe – udenfor. Men der er jo også dejlig

NB. pr. 1. juni 2020 vil der ikke længe være håndvaske på værelserne i Hovedbygningen på Hald Hovedgaard.