Ro på, nu

I mere end 20 år har forfattere, oversættere og illustratorer kunne søge til Hald Hovedgaard for at skrive. Databasen, som registrerer de tildelte legatophold, har ikke været med hele vejen, men indeholder dog data på mere end 4000 ophold.

En af kerneydelserne, som Hald Hovedgaard tilbyder ifm. et legatophold er ro, noget, der kun er blevet mindre af over årene. Støjen omkring os, det er den digitale støj fra alle mulige platforme, fandtes knap nok for 20 år siden; der var det mere hverdagsagtige forstyrrelser (børn, vasketøj, rengøring mm), man søgte væk fra – det gør man også stadig.    

Den digitale støj – e-mails, sms’er, notifikationer mm – forhindrer os i at koncentrere os, i at fokusere og i at arbejde ”dybt” (jf. Cal Newports bog Deep work).

Der er også adgang til den digitale støj på Hald Hovedgaard. Men meget tyder på, at når man er på Hald Hovedgaard, vælger man at slukke for den og fordybe sig. Og at man har held med det.

Fra rapporterne, som følger på legatopholdene, har vi sakset klip som viser, hvad det er Hald Hovedgaard kan. Roen fylder meget, men der er også andet. Vi kalder det skriverefugiets DNA, og her er det.