Viborg skriver alle steder  – ikke kun på Hald

 

Godt 200 gange om året søger forfattere (og oversættere og illustratorer) til Hald Hovedgaard for at skrive. Det kommer der en række såkaldte ”Hald-skrevne bøger” ud af. Dvs. bøger som i et eller andet omfang er blevet skrevet ifm. et legatophold på Hald Hovedgaard. Bare i år der indgået 75 Haldskrevne bøger: se dem på www.haldskrevne.dk.

I hele november, og især i uge 47, fejres skrivningen i hele Viborg Kommune under overskriften  ”Viborg skriver”. Årets Viborg Skriver-tema er ”Viborg skriver – alle steder”. Det handler om at skrive ud fra – eller om – et særligt sted.

Viborg Skriver byder således på en skrivekonkurrence for unge fra 10-21 år. Læs mere her: https://www.facebook.com/events/1434568470020712

Den 19. november 2018 er der foredrag i Kongens Kammer i Viborg ”Når litteraturen finder sted” med Anne Sofie Elkær Hemdorff: https://www.facebook.com/events/1910018999304534

Den 20. november 2018 er forfatteren Anne Lise Marstrand-Jørgensen på Viborg Gymnasium og HF: https://www.facebook.com/events/1036465559847034

I løbet af ugen tilbydes skolerne i Viborg Kommune workshops med en børne- og ungdomsforfatter.

Det hele sluttes af med ”En dejlig søndag på Hald” her på Hald Hovedgaard søndag den 25. november  2018 kl. 14-16: https://www.facebook.com/events/1463947100407914/

 

 

 

Hald – Nu med disruption

 

Anlægsarbejderne til det store De Fem Halder-projekt (se evt. www.defemhalder.dk) er nu endeligt gået i gang.

I den kommende tid vil stor maskiner lave store forandringer i Hald-området. På græsarealet bag kampestenslængen vest for Ravnsbjergvej anlægges en ny parkeringsplads, og i Parken fjernes bl.a. det gamle utætte bassin og laves nye litterære stentrapper.

Men den første fase af anlægsarbejdet indeholder også en omlægning af et stykke af Ravnsbjergvej fra asfalt- til brostensbelægning.

Mens denne omlægning finder sted vil Ravnsbjergvej være spærret for al kørende trafik ved Hald Hovedgaard, fra Kapellet og ned forbi svinget neden for den stråtækte Hald-lade.

Kommer man sydfra, via Dollerup bakker, og skal besøg Hald Hovedgaard, skal man enten stille sig tilfreds med at parkere på parkeringspladsen ved bådpladsen syd for Hald Hovedgaard og gå resten af vejen eller køre hele vejen uden om Hald sø, via rute 13 og Herningvej, og – som de, der kommer nordfra – parkere på den anviste midlertidige parkeringsplads på marken øst for Hald Hovedgaard.

 

 

Tale til tårnet – ny bog

Onsdag den 13. juni 2018 udgav Hald Hovedgaard Peter Laugesen: Tale til tårnet (Hald Hovedgaard, 2018). Den lille bog (16 sider) blev præsenteret hos det mageløse Vingaards Officin Bogtrykmuseet Viborg, da det var de gode folk der, som havde bly-sat og trykt bogen for os. Layoutet havde Peter Laugesen, der har en fortid som typograf, stået for.

Forfatteren Peter Laugesen holdt “Talen til tårnet” ifm. indvielsen af Tårnbiblioteket på Hald Hovedgaard torsdag den 23. februar 2015.

I talen hvirvlede Peter Laugensen både tårnets døde fluer og historier om de mange litterære personligheder, der knytter sig til Tårnet på Hald, op. Han afsluttede talen med disse ord:

Bøgernes Hald!
Forfatternes Hald!
Under stadig skælven!

Kom så til hylderne!

 

Bogen, der har en efterskrift om Tårnets historie af centerleder Peter Q. Rannes, kan købes på Hald Hovedgaard jf. http://haldhovedgaard.dk/om-hald-hovedgaard/boeger-til-salg