Centerleder til Hald

Stillingsopslag

CENTERLEDER TIL DET DANSKE FORFATTER- OG OVERSÆTTERCENTER, HALD HOVEDGAARD

Det Danske Forfatter- og Oversættercenters leder gennem godt 25 år stopper pr. 1. marts 2024 sit virke på Hald Hovedgaard.

Derfor søger vi en ny centerleder.

Jobbet kræver først og fremmest bredt sammensatte kompetencer og en evne til at kombinere praktiske og organisatoriske evner med gode menneskekundskaber og forståelse for litterære miljøer og kulturelle dynamikker.

Det er centerlederens hovedopgave at stå for administrationen af centrets litterære refugieophold, planlægningen og gennemførelsen af udadvendte litterære aktiviteter, samt planlægning og styring af kursuscenteraktiviteterne.

Centrets drift og daglige ledelse omfatter bl.a. økonomi, administration, personaleforhold, kommunikation og tilsyn med centrets fysiske rammer.

Centerlederen skal udøve et personligt værtskab med en nær, daglig tilstedeværelse på centret.

Se hele stillingsbeskrivelsen: https://haldhovedgaard.dk/stillingsbeskrivelse-centerleder/

Ansøgningsfrist: 10. august 2023 kl. 12.

Evt. spørgsmål stilles til bestyrelsesformand Morten Visby: formanden@haldhovedgaard.dk

Den første ansættelsessamtalerunde holdes på Hald Hovedgaard den 4. september 2023.
Dato for anden runde følger.

Ansøgningen med bilag i pdf-format sendes til jobopslag@haldhovedgaard.dk

Bøger på Hald 2024

Søndag den 16. juni holdes der Bøger på Hald, en bogloppemarkedsdag med litterære indslag på Dansk Forfatter- og Oversættercenter Hald Hovedgaard.

Bøger på Hald sætter fokus på nulevende Viborg-forfattere, der kommer og fortæller om enten deres forfatterskab, specifikke udgivelser eller andre former for fortællinger.

PROGRAM:

10:00-16:00
BOGMARKED

10:30-12:00
KOM OG LYT UNDER ÆBLETRÆERNE (kapitel 1).
Viborg-forfattere fortæller om deres bøger, læser op eller fortæller en god historie.

12:00-12:30
Hald-spillenes historie 1975-2003
Forfatter Henning Pedersen tager publikum med på en vandretur igennem Hald-spillenes historie. Fra politisk græsrodsteater i ´70´erne til den omfattende opsætning af Saltspillet i 1997 til de sidste Hald-spil i begyndelsen af det nye årtusinde.

12:30-14:30
KOM OG LYT UNDER ÆBLETRÆERNE (kapitel 2).
Viborg-forfattere fortæller om deres bøger, læser op eller fortæller en god historie.