Ro på, nu

I mere end 20 år har forfattere, oversættere og illustratorer kunne søge til Hald Hovedgaard for at skrive. Databasen, som registrerer de tildelte legatophold, har ikke været med hele vejen, men indeholder dog data på mere end 4000 ophold.

En af kerneydelserne, som Hald Hovedgaard tilbyder ifm. et legatophold er ro, noget, der kun er blevet mindre af over årene. Støjen omkring os, det er den digitale støj fra alle mulige platforme, fandtes knap nok for 20 år siden; der var det mere hverdagsagtige forstyrrelser (børn, vasketøj, rengøring mm), man søgte væk fra – det gør man også stadig.    

Den digitale støj – e-mails, sms’er, notifikationer mm – forhindrer os i at koncentrere os, i at fokusere og i at arbejde ”dybt” (jf. Cal Newports bog Deep work).

Der er også adgang til den digitale støj på Hald Hovedgaard. Men meget tyder på, at når man er på Hald Hovedgaard, vælger man at slukke for den og fordybe sig. Og at man har held med det.

Fra rapporterne, som følger på legatopholdene, har vi sakset klip som viser, hvad det er Hald Hovedgaard kan. Roen fylder meget, men der er også andet. Vi kalder det skriverefugiets DNA, og her er det.

Sommer på Hald

Sommerrefugieperioden står for døren.

Mandag den 7. juni 2021 lukkes Hovedbygningen på Hald Hovedgaard op for de første af sommerens mange refugiegæster. Den første uge er Oversætteruge, og 8 oversættere står klar til at flytte ind på Hald.

De flere af øvrige 9 sommerrefugieuger i Hovedbygningen er alle 8 pladser også lovet bort, så sommeren lover godt på Hald.

Selv om flere og flere af os er ved at være vaccinerede, har vi endnu ikke rystet coronaen og coronarestriktionerne af os.

På Hald følger vi selvfølgelig de til en hver tid gældende regler og anbefalinger, og vi vil ifm. de enkelte refugiegæsters ankomst bede om, at man fremviser et gyldigt coronapas, enten på den nye Coronapas-app, et printet coronapas eller på anden måde.

Vores opdaterede corona-forholdsregler ses her: http://haldhovedgaard.dk/refugium-i-hovedbygningen-og-covid-19-forholdsregler

Hald i genoplukningens tid

Update: Fredag den 16. april 2021.

Fra onsdag den 21. april 2021 hæves forsamlingsforbuddet indendørs fra 5 til 10 personer. Det betyder, at vi i uge 17 er tilbage på fuld kapacitet i Hovedbygningen.

Update: Tirsdag den 6. april 2021.

Der er ikke noget nyt om ændring af forsamlingsforbuddet (indendøre), men vi har besluttet fra i går, mandag, at lukke Hovedbygningen op for 5 refugiegæster (mod normalt 8).

De fem første, der har fået tildelt i et legatophold i de enkelte uger, bliver tilbudt at komme til Hald. Springer nogen fra, spørges den næste på listen.

De involverede får direkte besked.

Refugiet i Hovedbygningen på Hald Hovedgaard har pga. coronanedlukningen desværre været aflyst i hele vinterperioden (uge 1-7).

Som vi har løbende har skrevet her, er det først og fremmest forsamlingsforbuddet på bare 5 personer, der har gjort, at vi ikke har kunne lukke Hovedbygningen op for refugiegæster.

Forårsrefugieperioden er lige om hjørnet (uge 12-17), og selvom der nu foreligger en genoplukningsplan, er forsamlingsforbuddet fortsat på 5 personer.

Man kunne argumentere for, at hvis alle refugiegæster blev bedt om at møde op med et frisk corona-pas, så var alt godt. Men alle, vi har spurgt til råds, siger at det indendørs forsamlingsforbud på 5 personer ikke kan gradbøjes, heller ikke med et corona-pas.

Så vi venter fortsat på en udmelding om ændring af forsamlingsforbuddet, før vi kan slå dørene op til refugium i Hovedbygningen.